Składki zdrowotne w ramach Polskiego Ładu

Od 1 stycznia 2022 roku w życie wszedł nowy program, którego głównym celem jest zmiana systemu podatkowego. W pierwotnym założeniu tenże program miał uprościć wiele rzeczy, z którymi borykali się zarówno przedsiębiorcy jak i osoby pracujące na umowie o pracę. Jednak zanim będzie mowa o jakimkolwiek uproszeniu to trzeba dokładnie zrozumieć jakie zmiany wprowadza Polski Ład. Dziś skupimy się na zmianach, które dotykać będą przedsiębiorców. To właśnie przed nimi stoi największe wyzwanie jeśli chodzi o dostosowywanie do nowych przepisów. 

Zmiana systemu naliczania składek zdrowotnych 

Od początku roku 2022 Rząd wprowadza sporo zmian odnośnie sposobu naliczania składek zdrowotnych. Do końca ubiegłego roku każdy przedsiębiorca płacił około 400 złotych składki zdrowotnej. Po wprowadzonych zmianach wysokość będzie naliczana jako 9% dochodów ze skali podatkowej. Nieco inaczej sytuacja będzie wyglądała w przypadku podatku liniowego. W takim wariancie składka wyniesie równowartość 4,9 procent dochodu. Trzeba też dodać, że owa składka nie może być mniejsza niż 9 procent od minimalnego wynagrodzenia. 

Wprowadzenie rzeczonych zmian niekoniecznie jest pozytywnie odbierane przez przedsiębiorców. Chodzi o to, że w przypadku minimalnej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca i tak musi taką składkę odprowadzić. Jest to konieczne nawet wówczas gdy przedsiębiorca nie uzyskiwał w danym miesiącu absolutnie żadnego dochodu. Składka zdrowotna i tak będzie musiała być odprowadzona i dodatkowo nie będzie możliwości odliczania jej od podatku podczas rozliczeń z Urzędem Skarbowym. 

Propozycje skasowania możliwości odliczenia części składki od podatku jest odbierane negatywnie z jeszcze innego powodu. Przedsiębiorcy podejrzewają, że ta zmiana ma na celu zakamuflowanie podniesienia stawek podatku PIT. Stawki te ulegają bowiem podniesieniu aż o 7,75%. 

ZOBACZ TEŻ: Zmiany w systemie podatkowym 2022

Dodatkowe obowiązki formalne 

Powyżej opisane zmiany nakładają na przedsiębiorców kolejne obowiązki. Przede wszystkim znacznym utrudnieniem jest to, że od teraz przedsiębiorcy muszą rozliczać się końcem roku z tytułu składki zdrowotnej. Czym to skutkuje? Wzrosty składek społecznych oraz zdrowotnych sprawia, że coraz większa liczba przedsiębiorców zastanawia się coraz poważniej nad zmianą statusu swojej działalności. 

Dostrzega się, chociażby wzmożone zainteresowanie zakładaniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przechodzenie na wspomnianą spółkę sprawi, że przedsiębiorca uniknie płacenia składek do ZUS. Natomiast indywidualną kwestią każdego przedsiębiorcy byłoby opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne oraz zdrowotne. Czy takie przejście na prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wyjściem idealnym? Otóż niekoniecznie. 

W przypadku prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się od przedsiębiorcy pewnych działań. Przede wszystkim problemem jest korzystanie z majątku spółki. Każdy działanie musi być transparentne co generuje pewne ograniczenia dla przedsiębiorców prowadzących własną działalność. Jeśli w skład spółki wchodzą jakieś powiązane podmioty to zachodzi konieczność pełnej transparentności podatkowej. 

Zmiany odnośnie umów cywilnoprawnych 

Mówiąc na temat zmian wprowadzanych wraz z Nowym Ładem koniecznie trzeba wspomnieć o walce z zawierającymi umowy cywilnoprawne z pracownikami. Jednym z ważniejszych celów wprowadzenia Nowego Ładu jest likwidacja takowych umów i zachęcanie do zawierania umów o pracę. Takie zmiany mają ogromne znaczenie dla wielu małych i średnich firm. Przez ostatnie kilkanaście lat dostrzegać można było zwiększone zainteresowanie przedsiębiorców osobami, które mogą świadczyć pracę w oparciu o samozatrudnienie. Z punktu widzenia przedsiębiorcy było to bardzo opłacalne, ponieważ nie było konieczności odprowadzania większości składek i kosztów dotyczących pracownika. Polski Ład ma na celu zmniejszenie popularności współpracowania z osobami, które oferują świadczenie pracy w oparciu o samozatrudnienie. 

Dodaj komentarz