TL.com.pl

tl.com.pl

Witamy serdecznie na naszej stronie. Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Oferujemy doradztwo w zakresie podejmowania leasingów, kredytów oraz pożyczek.

Obszary współpracy z nami:

 • leasingi
  • operacyjny, zwany także usługowym, polega na przekazaniu do użytku pewnej rzeczy na określony czas. Podmiot użyczający zwany jest leasingodawcą, podmiot korzystający z danej rzeczy – leasingobiorcą. Po zakończeniu okresu leasingu, korzystający może wykupić przedmiot świadczenia po cenie wykupu wcześniej zapisanej w umowie, powiększonej naturalnie o podatek VAT. W przypadku leasingu operacyjnego, to podmiot finansujący ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca natomiast zyskuje możliwość wliczenia w koszta rat leasingowych oraz wpłaty wstępnej.
  • finansowy, zwany także kapitałowym, polega na tym, że leasingobiorca bierze w użytkowanie rzecz należącą do leasingodawcy. W tym przypadku, to leasingobiorca ponosi koszty związane z amortyzacją wartości danego przedmiotu. W umowie leasingu musi być jasno określony okres obowiązywania umowy, oraz informacja czy po zakończeniu leasingu prawa własności do danej rzeczy przechodzą na leasingobiorcę.
  • zwrotny, najmniej popularna forma leasingu. Może być zawarty jako leasing finansowy lub operacyjny. Ma on zastosowanie wtedy gdy przyszły kupujący nie posiada odpowiedniej ilości gotówki, ma jednak dużo aktywów trwałych takich jak np. grunty bądź nieruchomości.
 • kredyty – najprościej pisząc jest to umowa zawarta pomiędzy kredytobiorcą a bankiem, na podstawie której bank udostępnia określoną sumę pieniędzy na określony cel kredytobiorcy. Kredytobiorca natomiast zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz zwrócić należną bankowi kwotę wraz z częścią zarobkową banku czyli odsetkami oraz prowizjami.
 • pożyczki – różni się głównie tym od kredytu, że nie musi być udzielana przez bank, może być udzielona przez osobę fizyczną bądź instytucję. Kwestie pożyczek reguluje kodeks cywilny, konkretnie (art. 720 § 1), dodatkowo jeżeli pożyczka udzielana jest przez instytucję, podlega regulacjom dotyczącym kredytu konsumenckiego.

Pomagamy w finansowaniu środków transportu takich jak:

 • samochody osoboweleasing
 • samochody dostawcze
 • samochody ciężarowe
 • ciągniki rolnicze z przyczepami
 • motocykle

Dodatkowo finansujemy wszelkiego rodzaju sprzęt biurowy, medyczny oraz nieruchomości. Możliwe jest finansowanie nowych jak i używanych środków.

Korzyści wynikające z leasingu:

 • każda rata może być kosztem w Twojej działalności obniżając podatek do zapłaty
 • istnieje możliwość dostosowania rat idealnie do Twoich możliwości
 • nie musisz inwestować własnych środków, możesz przeznaczyć je na jakikolwiek inny cel.