Leasing samochodowy

Leasing czy kredyt na auto? Co się bardziej opłaca

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga wielu podróży. Niezbędne w tej sytuacji jest posiadanie samochodu, który przyspiesza i ułatwia przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Wielu przedsiębiorców (zwłaszcza w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej) korzysta z prywatnego auta i rozlicza jego koszty na podstawie kilometrówki. Jednak dużo korzystniejszą opcją jest zakup samochodu firmowego, który pozwala zaliczać do kosztów uzyskania przychodów całość wydatków poniesionych na eksploatację pojazdu oraz rozliczać koszty zakupu auta na zasadach amortyzacji (czyli nie jednorazowo, ale stopniowo, aż rozliczy się cała jego wartość). Przedsiębiorca, który decyduje się na zakup samochodu firmowego, a jednocześnie nie chce jednorazowo wydawać zbyt dużej sumy, może sfinansować zakup na dwa sposoby – wziąć kredyt albo leasing na auto. Obie formy finansowania mają swoje zalety i wady.

W przypadku kredytu bank zobowiązuje się przekazać przedsiębiorcy określoną sumę pieniędzy na sfinansowanie konkretnego celu (w tym przypadku auta), a kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej kwoty wraz z odsetkami w ustalonym terminie. Czasami banki wymagają wkładu własnego bądź stają się współwłaścicielami zakupionego auta. Sam pojazd jest też zazwyczaj zabezpieczeniem pożyczki. Natomiast leasing na auto jest formą finansowania, która nie wymaga wkładu własnego. W ramach zawartej umowy jedna ze stron nabywa auto i przekazuje drugiej stronie prawo do korzystanie z niego przez ustalony czas, a w zamian pobiera określoną kwotę pieniędzy.

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie – co się bardziej opłaca, kredyt czy leasing na auto? Niewątpliwie skorzystanie z leasingu wymaga mniej formalności – przedsiębiorca musi przedstawić wpis do CEIDG, NIP, REGON, dowód osobisty, zaświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zeznanie podatkowe za ubiegły rok. W przypadku kredytu ilość wymaganych dokumentów jest dużo większa, gdyż bank każdorazowo sprawdza zabezpieczenia i zdolność kredytową. To sprawia, iż nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z kredytu. Istotną kwestią jest także to, iż leasing nie wymaga wkładu własnego (w odróżnieniu od niektórych kredytów), co sprawia, iż jest on możliwy także w przypadku firm młodych, które od niedawna prowadzą działalność gospodarczą.Leasing może być też korzystniejszy w przypadku różnych odliczeń – ta forma finansowania pozwala na rozliczenie całości rat (a nie tylko odsetek, jak to jest w przypadku kredytu) i daje możliwość dwukrotnego odliczenia podatku VAT (podczas zawarcia umowy leasingowej i późniejszego ewentualnego wykupu samochodu). W wielu przypadkach leasingobiorca może skorzystać z lepszych warunków – niższych rat, zniżek na określone modele samochodów bądź korzystniejszego ubezpieczenia. Warte podkreślenia jest to, iż leasing nie ogranicza i nie pomniejsza zdolności kredytowej, co jest niezwykle istotne w przypadku, gdy przedsiębiorca chce zaciągnąć dodatkowe pożyczki.

Jednak kredyt ma także swoje zalety. Po pierwsze kredytobiorca może pożyczyć dowolną kwotę i rozłożyć ją na określone okresy spłaty (podczas gdy leasing ma zazwyczaj określoną kwotę minimalną). Dodatkowo kredytobiorca może sprzedać samochód zakupiony na kredyt i kupić nowy pojazd, podczas gdy leasingobiorca nie ma takiej możliwości. Trzeba też pamiętać o tym, iż po spłacie kredytu przedsiębiorca staje się prawowitym właścicielem pojazdu. W przypadku leasingu przez cały czas umowy właścicielem pojazdu jest leasingodawca. Wprawdzie po zakończeniu umowy istnieje możliwość jego wykupienia, ale tylko wtedy, gdy w umowie zapisana jest odpowiednia klauzula o wykupie.

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, która forma finansowania jest lepsza i bardziej korzystna. Jedna i druga ma swoje dobre i złe strony. Przed podjęciem decyzji, czy wziąć kredyt czy leasing na auto należy dokładnie przeanalizować obie formy finansowania, potrzeby oraz możliwości firmy. Dopiero wtedy należy podejmować decyzję. Jak najbardziej w podjęciu tej decyzji pomogą Państwu nasi specjaliści.

Leasing na auto według badań Oferteo.pl